×
Replying to "Velika začetnica na začetku povedi (2) – pri predimkih in tvorjenkah z e/i"
Discard
Compose Show Preview