×
Odgovor na "Varianta veznika »kot« v zvezah »več ko«, »bolj ko« ipd."
Zavrzi
Sestavljanje Pokaži predogled