×
Replying to "Varianta veznika »kot« v zvezah »več ko«, »bolj ko« ipd."
Discard
Compose Show Preview