×
Odgovor na "Od kod izvirajo priimki »Trdan«, »Pahulje«, »Dejak«, »Kocjan«, »Pintar« in »Vovk« in kaj pomenijo?"
Zavrzi
Sestavljanje Pokaži predogled