×
Replying to "Število samostalnika »srce« v zvezi s pridevniškim svojilnim zaimkom »naš«"
Discard
Compose Show Preview