×
Replying to "Razlaga pridevnika »proaktiven«"
Discard
Compose Show Preview