×
Replying to "Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«"
Discard
Compose Show Preview