×
Replying to "Podobnosti in razlike med vezniškima zvezama »tedaj ko« in »takrat ko« ter njuna raba"
Discard
Compose Show Preview