×
Odgovor na "Podobni samostalniki z različnim sklanjanjem: »prejem«, »predujem«; »smrt«, »skrb«, »obrt«"
Zavrzi
Sestavljanje Pokaži predogled