×
Replying to "Velika ali mala začetnica pri zapisu zakonov, odlokov, pravilnikov in delovnih teles, komisij"
Discard
Compose Show Preview