×
Replying to "Tvorba vrstnega pridevnika iz krajev s končnico -ec"
Discard
Compose Show Preview