×
Replying to "Naglasna premena pri sklanjanju: »vzhòd – vzhóda« ali »vzhòd – vzhôda«?"
Discard
Compose Show Preview