×
Replying to "Daljšanje osnove z -n pri samostalnikih moškega spola »parkelj«, »karželj«, »datelj« ..."
Discard
Compose Show Preview