×
Replying to "Ali lahko isti pridevnik označuje dva različna samostalnika v povedi, če je med njima veznik »in«?"
Discard
Compose Show Preview