×
Odgovor na "Tvorba pridevnika na -ski iz zemljepisnega imena, ki se konča na -i: »Frascati« – »frascatijski« ali »frascatski«"
Zavrzi
Sestavljanje Pokaži predogled