Na podobno vprašanje je že odgovorjeno: Podredje z »da« in velelnik