×

pravopis730

oblikoslovje363

skladnja299

etimologija262

besedotvorje220

mala ali velika začetnica208

pomenoslovje189

izvor osebnega imena185

izvor besede174

sklanjanje lastnih imen165

ločila157

pomenska razlaga137

vejica99

prevzete besede in besedne zveze70

stilistika58

zemljepisna imena55

ujemanje54

razlaga besed v slovarju52

glasoslovje50

zloženke48

terminologija47

svojilni pridevnik46

sklanjanje46

leksika45

sopomenskost42

podomačevanje41

pisne dvojnice39

pisanje skupaj ali narazen34

stvarna lastna imena34

izvor samostalnika33

leksikografija32

predlog30

naglas30

večbesedni veznik30

predložna zveza29

števniki27

tvorba pridevnikov27

kratice27

vezaj25

sklanjanje večbesednih poimenovanj25

prevodoslovje25

stičnost24

veznik24

okrajšave24

normativnost24

besedotvorne dvojnice22

vezljivost22

besedna zveza22

izgovor besed22

zanikanje21

pomišljaj21

posebna pisna znamenja21

sskj20

pridevnik20

glagol19

določni in nedoločni pridevnik17

rodilnik17

prečrkovanje17

prebivalska imena16

frazem16

izvor zemljepisnega imena16

podomačevanje občnih poimenovanj15

sociolingvistika15

zloženke s kratično prvo sestavino14

nazivi14

izbira ustrezne besedne zveze14

pika13

dvopičje12

povratni svojilni zaimek12

izpeljanke12

skloni12

ženska poimenovanja12

prevajanje12

besediloslovje12

angleščina12

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

sestavljeni osebek11

prislov11

prevzemanje11

ženska poimenovanja poklicev10

oblikoslovna dvojnica10

lastno ime10

oznake v slovarju10

poševnica10

sskj210

izbira ustrezne besede10

stalna besedna zveza9

odvisnik9

imena prireditev9

decimalno številčenje9

izbira ustreznega sklona9

predlog v9

predlog na9

priredne zloženke9

pridevnik na -ski8

vključitev besede v slovar8

stopnjevanje pridevnikov8

stični pomišljaj8

besedni red8