×

pravopis935

oblikoslovje498

skladnja384

besedotvorje294

etimologija292

mala ali velika začetnica278

pomenoslovje233

sklanjanje lastnih imen214

ločila201

pomenska razlaga196

izvor osebnega imena195

izvor besede190

vejica130

leksika105

prevzete besede in besedne zveze96

zemljepisna imena84

stilistika80

zloženke74

glasoslovje71

sklanjanje66

ujemanje65

sopomenskost63

terminologija61

svojilni pridevnik57

razlaga besed v slovarju53

izbira ustrezne besede49

kratice48

podomačevanje48

stvarna lastna imena47

normativnost46

leksikografija46

pisne dvojnice45

pisanje skupaj ali narazen44

izvor samostalnika42

naglas42

vezaj41

predložna zveza40

sociolingvistika39

besedna zveza39

predlog38

tvorba pridevnikov36

pridevnik36

števniki35

glagol34

veznik33

besedotvorne dvojnice33

večbesedni veznik32

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

prevodoslovje31

izgovor besed29

vezljivost28

okrajšave28

stičnost27

podomačevanje občnih poimenovanj26

sskj26

izbira ustrezne besedne zveze25

zanikanje25

pomišljaj24

prečrkovanje24

posebna pisna znamenja24

frazem22

rodilnik22

izvor zemljepisnega imena21

prevzemanje21

prebivalska imena20

prevajanje19

skloni19

pridevniška določnost in nedoločnost19

pridevnik na -ski18

sskj218

povratni svojilni zaimek17

pika17

zloženke s kratično prvo sestavino17

ženska poimenovanja17

priredne zloženke16

lastno ime16

nazivi16

prislov15

imena izdelkov in znamke15

izpeljanke15

vrstni pridevnik14

covid-1914

vključitev besede v slovar14

besediloslovje14

predlog v14

angleščina14

dvopičje13

spol13

predlog na13

ženska poimenovanja poklicev13

daljšanje osnove12

izbira ustreznega sklona12

ženska oblika priimka12

poševnica12

kategorija živosti11

sestavljeni osebek11

nestični vezaj11

zaimek11

lastnostni ali vrstni pridevnik11

sestavljenke11