×

pravopis687

oblikoslovje347

skladnja287

etimologija256

besedotvorje214

mala ali velika začetnica196

izvor osebnega imena185

pomenoslovje180

izvor besede172

sklanjanje lastnih imen158

ločila151

pomenska razlaga128

vejica92

prevzete besede in besedne zveze65

stilistika57

ujemanje53

razlaga besed v slovarju52

zemljepisna imena51

glasoslovje46

terminologija46

zloženke46

svojilni pridevnik45

sklanjanje44

leksika42

sopomenskost41

pisne dvojnice37

podomačevanje37

stvarna lastna imena33

leksikografija32

pisanje skupaj ali narazen32

izvor samostalnika32

predlog30

večbesedni veznik30

predložna zveza29

naglas28

števniki26

tvorba pridevnikov25

kratice25

stičnost24

vezaj24

sklanjanje večbesednih poimenovanj24

okrajšave23

besedotvorne dvojnice22

veznik22

besedna zveza22

normativnost22

vezljivost21

sskj20

pridevnik20

zanikanje20

pomišljaj20

prevodoslovje20

glagol19

posebna pisna znamenja18

izgovor besed18

prečrkovanje17

prebivalska imena16

rodilnik16

frazem16

določni in nedoločni pridevnik15

sociolingvistika15

nazivi14

podomačevanje občnih poimenovanj13

pika13

izvor zemljepisnega imena13

zloženke s kratično prvo sestavino12

dvopičje12

izpeljanke12

skloni12

ženska poimenovanja12

izbira ustrezne besedne zveze12

prevajanje12

besediloslovje12

povratni svojilni zaimek11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

oblikoslovna dvojnica10

lastno ime10

oznake v slovarju10

sestavljeni osebek10

poševnica10

prislov10

angleščina10

sskj210

stalna besedna zveza9

odvisnik9

ženska poimenovanja poklicev9

imena prireditev9

decimalno številčenje9

izbira ustreznega sklona9

predlog v9

predlog na9

prevzemanje9

pridevnik na -ski8

vključitev besede v slovar8

stopnjevanje pridevnikov8

stični pomišljaj8

besedni red8

kategorija živosti8

priredne zloženke8