×

pravopis1250

oblikoslovje649

skladnja499

mala ali velika začetnica351

besedotvorje320

etimologija308

pomenoslovje273

pomenska razlaga265

sklanjanje lastnih imen259

ločila242

izvor besede206

izvor osebnega imena193

vejica159

leksika142

prevzete besede in besedne zveze132

zemljepisna imena120

glasoslovje103

stilistika95

zloženke94

sopomenskost92

terminologija90

sklanjanje87

ujemanje84

tvorba pridevnikov75

svojilni pridevnik70

stvarna lastna imena69

izbira ustrezne besede68

podomačevanje67

pisanje skupaj ali narazen66

glagol64

leksikografija62

kratice61

besedna zveza61

razlaga besed v slovarju60

predložna zveza59

normativnost57

vezaj57

pisne dvojnice55

naglas55

pridevnik51

prevzemanje49

izvor samostalnika48

sociolingvistika48

predlog45

izgovor besed45

podomačevanje občnih poimenovanj44

vezljivost43

besedotvorne dvojnice41

veznik40

prevodoslovje40

števniki39

okrajšave38

sklanjanje večbesednih lastnih imen38

večbesedni veznik36

prevajanje36

prečrkovanje36

stičnost35

pomišljaj34

prebivalska imena33

pika33

izbira ustrezne besedne zveze32

sskj32

izvor zemljepisnega imena30

rodilnik30

skloni30

pridevnik na -ski30

frazem30

zanikanje29

covid-1928

prislov28

izpeljanke27

vključitev besede v slovar26

posebna pisna znamenja26

angleščina25

lastno ime25

predlog na24

spol24

vrstni pridevnik22

izbira ustreznega predloga22

nazivi21

priredne zloženke21

zloženke s kratično prvo sestavino20

ženska poimenovanja20

glagolske oblike20

predlog v20

izbira ustreznega sklona20

pridevniška določnost in nedoločnost19

besedna vrsta19

sskj219

povratni svojilni zaimek19

sklanjanje večbesednih poimenovanj19

daljšanje osnove18

odvisnik18

priimki18

alinejno naštevanje18

stavčni člen18

imena izdelkov in znamke17

števnost17

ruska imena17

zaimek17