×

pravopis748

oblikoslovje373

skladnja306

etimologija266

besedotvorje227

mala ali velika začetnica214

pomenoslovje193

izvor osebnega imena185

izvor besede175

sklanjanje lastnih imen167

ločila163

pomenska razlaga140

vejica102

prevzete besede in besedne zveze71

stilistika63

zemljepisna imena57

ujemanje55

razlaga besed v slovarju52

glasoslovje51

leksika49

zloženke49

terminologija48

sklanjanje47

svojilni pridevnik46

sopomenskost43

podomačevanje41

pisne dvojnice39

stvarna lastna imena39

izvor samostalnika36

pisanje skupaj ali narazen34

leksikografija33

predlog31

naglas31

večbesedni veznik30

predložna zveza29

števniki29

tvorba pridevnikov28

kratice28

veznik26

sklanjanje večbesednih poimenovanj26

normativnost26

vezaj25

prevodoslovje25

stičnost24

okrajšave24

besedna zveza24

besedotvorne dvojnice23

pridevnik23

izgovor besed23

vezljivost22

sskj21

zanikanje21

pomišljaj21

posebna pisna znamenja21

glagol20

določni in nedoločni pridevnik18

sociolingvistika18

prebivalska imena17

rodilnik17

prečrkovanje17

frazem17

izvor zemljepisnega imena17

podomačevanje občnih poimenovanj15

zloženke s kratično prvo sestavino14

nazivi14

pika14

izbira ustrezne besedne zveze14

ženska poimenovanja13

prevajanje13

besediloslovje13

pridevnik na -ski12

dvopičje12

povratni svojilni zaimek12

izpeljanke12

skloni12

prislov12

angleščina12

prevzemanje12

izbira ustrezne besede12

ženska poimenovanja poklicev11

lastno ime11

vključitev besede v slovar11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

sestavljeni osebek11

poševnica11

sskj211

oblikoslovna dvojnica10

oznake v slovarju10

priredne zloženke10

stalna besedna zveza9

odvisnik9

imena prireditev9

decimalno številčenje9

izbira ustreznega sklona9

predlog v9

predlog na9

stopnjevanje pridevnikov8

stični pomišljaj8

deljenje besed8