×

pravopis937

oblikoslovje500

skladnja385

besedotvorje294

etimologija293

mala ali velika začetnica278

pomenoslovje233

sklanjanje lastnih imen214

ločila202

pomenska razlaga196

izvor osebnega imena195

izvor besede191

vejica131

leksika105

prevzete besede in besedne zveze97

zemljepisna imena84

stilistika80

zloženke74

glasoslovje71

sklanjanje68

ujemanje65

sopomenskost63

terminologija61

svojilni pridevnik57

razlaga besed v slovarju53

podomačevanje49

izbira ustrezne besede49

kratice48

stvarna lastna imena47

normativnost46

leksikografija46

pisne dvojnice45

pisanje skupaj ali narazen44

izvor samostalnika42

naglas42

predložna zveza41

vezaj41

besedna zveza39

sociolingvistika39

predlog38

pridevnik36

tvorba pridevnikov36

števniki35

glagol34

veznik33

besedotvorne dvojnice33

večbesedni veznik32

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

prevodoslovje31

izgovor besed29

vezljivost28

okrajšave28

stičnost27

sskj26

izbira ustrezne besedne zveze26

podomačevanje občnih poimenovanj26

zanikanje25

prečrkovanje24

posebna pisna znamenja24

pomišljaj24

rodilnik22

frazem22

izvor zemljepisnega imena21

prevzemanje21

prebivalska imena20

prevajanje19

skloni19

pridevniška določnost in nedoločnost19

sskj218

pridevnik na -ski18

povratni svojilni zaimek17

pika17

zloženke s kratično prvo sestavino17

ženska poimenovanja17

lastno ime16

priredne zloženke16

nazivi16

prislov15

imena izdelkov in znamke15

izpeljanke15

vrstni pridevnik14

predlog v14

vključitev besede v slovar14

besediloslovje14

angleščina14

covid-1914

ženska poimenovanja poklicev13

spol13

predlog na13

dvopičje13

ženska oblika priimka12

izbira ustreznega sklona12

poševnica12

daljšanje osnove12

nestični vezaj11

razno11

sestavljeni osebek11

kategorija živosti11

lastnostni ali vrstni pridevnik11

zaimek11