×

pravopis977

oblikoslovje531

skladnja397

besedotvorje311

etimologija296

mala ali velika začetnica289

pomenoslovje242

sklanjanje lastnih imen223

ločila210

pomenska razlaga208

izvor osebnega imena195

izvor besede191

vejica138

leksika111

prevzete besede in besedne zveze102

zemljepisna imena87

stilistika80

zloženke79

glasoslovje76

sklanjanje69

sopomenskost69

ujemanje66

terminologija63

svojilni pridevnik58

razlaga besed v slovarju54

kratice50

pisanje skupaj ali narazen50

izbira ustrezne besede50

leksikografija49

stvarna lastna imena49

podomačevanje49

pisne dvojnice49

normativnost48

predložna zveza46

besedna zveza45

naglas44

tvorba pridevnikov43

izvor samostalnika43

vezaj43

sociolingvistika40

predlog39

pridevnik38

števniki37

glagol37

besedotvorne dvojnice36

veznik35

večbesedni veznik34

prevodoslovje33

okrajšave31

vezljivost31

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

izgovor besed30

sskj29

podomačevanje občnih poimenovanj29

stičnost27

izbira ustrezne besedne zveze26

zanikanje25

prečrkovanje25

prevzemanje24

frazem24

pomišljaj24

posebna pisna znamenja24

rodilnik22

izvor zemljepisnega imena22

skloni21

prevajanje20

pika20

prebivalska imena20

pridevnik na -ski20

pridevniška določnost in nedoločnost19

izpeljanke19

ženska poimenovanja19

sskj219

zloženke s kratično prvo sestavino18

povratni svojilni zaimek18

nazivi18

vključitev besede v slovar16

priredne zloženke16

lastno ime16

prislov16

angleščina16

vrstni pridevnik16

predlog na15

covid-1915

predlog v15

besediloslovje15

imena izdelkov in znamke15

ženska poimenovanja poklicev15

sklanjanje večbesednih lastnih imen14

spol13

dvopičje13

izbira ustreznega sklona12

oznake v slovarju12

ženska oblika priimka12

stalna besedna zveza12

daljšanje osnove12

zaimek12

poševnica12

lastnostni ali vrstni pridevnik12

sestavljenke11