×

pravopis770

oblikoslovje394

skladnja316

etimologija270

besedotvorje238

mala ali velika začetnica222

pomenoslovje200

izvor osebnega imena185

izvor besede179

sklanjanje lastnih imen175

ločila164

pomenska razlaga148

vejica106

prevzete besede in besedne zveze73

stilistika65

zemljepisna imena57

leksika56

ujemanje56

glasoslovje52

razlaga besed v slovarju52

zloženke52

terminologija49

sklanjanje48

svojilni pridevnik47

sopomenskost44

podomačevanje42

pisne dvojnice41

stvarna lastna imena39

izvor samostalnika36

pisanje skupaj ali narazen34

predlog33

leksikografija33

naglas32

števniki31

normativnost31

predložna zveza30

večbesedni veznik30

tvorba pridevnikov30

kratice29

veznik28

sklanjanje večbesednih poimenovanj27

besedna zveza26

besedotvorne dvojnice25

pridevnik25

stičnost25

vezaj25

prevodoslovje25

vezljivost24

okrajšave24

glagol23

sociolingvistika23

posebna pisna znamenja23

izgovor besed23

sskj21

zanikanje21

pomišljaj21

določni in nedoločni pridevnik19

prebivalska imena18

rodilnik18

prečrkovanje17

frazem17

izbira ustrezne besedne zveze17

izvor zemljepisnega imena17

podomačevanje občnih poimenovanj15

nazivi15

izbira ustrezne besede15

zloženke s kratično prvo sestavino14

pika14

skloni14

ženska poimenovanja14

prevajanje14

besediloslovje14

pridevnik na -ski13

dvopičje12

povratni svojilni zaimek12

izpeljanke12

prislov12

angleščina12

prevzemanje12

ženska poimenovanja poklicev11

lastno ime11

vključitev besede v slovar11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

sestavljeni osebek11

poševnica11

sskj211

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

oznake v slovarju10

predlog v10

priredne zloženke10

odvisnik9

imena prireditev9

decimalno številčenje9

izbira ustreznega sklona9

predlog na9

vrstni pridevnik8

zveza črke in števke8

zapis datuma8