×

pravopis754

oblikoslovje379

skladnja307

etimologija266

besedotvorje232

mala ali velika začetnica214

pomenoslovje199

izvor osebnega imena185

izvor besede175

sklanjanje lastnih imen168

ločila164

pomenska razlaga146

vejica103

prevzete besede in besedne zveze73

stilistika64

zemljepisna imena57

ujemanje55

razlaga besed v slovarju52

leksika51

glasoslovje51

zloženke50

terminologija49

sklanjanje47

svojilni pridevnik46

sopomenskost44

podomačevanje41

pisne dvojnice40

stvarna lastna imena39

izvor samostalnika36

pisanje skupaj ali narazen34

leksikografija33

predlog32

naglas31

normativnost31

večbesedni veznik30

tvorba pridevnikov30

predložna zveza29

števniki29

kratice28

veznik27

sklanjanje večbesednih poimenovanj27

pridevnik25

vezaj25

prevodoslovje25

besedotvorne dvojnice24

stičnost24

okrajšave24

besedna zveza24

sociolingvistika23

izgovor besed23

vezljivost22

glagol21

sskj21

zanikanje21

pomišljaj21

posebna pisna znamenja21

določni in nedoločni pridevnik18

prebivalska imena18

rodilnik17

prečrkovanje17

frazem17

izvor zemljepisnega imena17

podomačevanje občnih poimenovanj15

nazivi15

izbira ustrezne besedne zveze15

zloženke s kratično prvo sestavino14

pika14

prevajanje14

ženska poimenovanja13

besediloslovje13

pridevnik na -ski12

dvopičje12

povratni svojilni zaimek12

izpeljanke12

skloni12

prislov12

angleščina12

prevzemanje12

izbira ustrezne besede12

ženska poimenovanja poklicev11

lastno ime11

vključitev besede v slovar11

nestični vezaj11

ženska oblika priimka11

sestavljeni osebek11

poševnica11

sskj211

stalna besedna zveza10

oblikoslovna dvojnica10

oznake v slovarju10

priredne zloženke10

odvisnik9

imena prireditev9

decimalno številčenje9

izbira ustreznega sklona9

predlog v9

predlog na9

vrstni pridevnik8

zveza črke in števke8

stopnjevanje pridevnikov8