×

pravopis948

oblikoslovje512

skladnja390

besedotvorje298

etimologija294

mala ali velika začetnica282

pomenoslovje233

sklanjanje lastnih imen216

ločila206

pomenska razlaga196

izvor osebnega imena195

izvor besede191

vejica135

leksika109

prevzete besede in besedne zveze97

zemljepisna imena86

stilistika80

zloženke75

glasoslovje73

sklanjanje69

ujemanje66

sopomenskost65

terminologija62

svojilni pridevnik58

razlaga besed v slovarju53

izbira ustrezne besede50

podomačevanje49

kratice48

stvarna lastna imena48

leksikografija48

normativnost47

pisne dvojnice45

pisanje skupaj ali narazen45

predložna zveza43

naglas43

izvor samostalnika42

vezaj41

sociolingvistika40

besedna zveza40

predlog39

pridevnik37

glagol36

tvorba pridevnikov36

števniki35

veznik34

besedotvorne dvojnice33

večbesedni veznik32

prevodoslovje32

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

vezljivost31

okrajšave30

izgovor besed29

sskj28

stičnost27

izbira ustrezne besedne zveze26

podomačevanje občnih poimenovanj26

zanikanje25

pomišljaj24

posebna pisna znamenja24

prečrkovanje24

frazem23

izvor zemljepisnega imena22

prevzemanje22

rodilnik22

skloni21

prebivalska imena20

prevajanje20

pridevniška določnost in nedoločnost19

pridevnik na -ski19

sskj219

pika18

nazivi17

ženska poimenovanja17

izpeljanke17

povratni svojilni zaimek17

zloženke s kratično prvo sestavino17

vključitev besede v slovar16

priredne zloženke16

lastno ime16

prislov16

imena izdelkov in znamke15

vrstni pridevnik15

besediloslovje15

angleščina15

ženska poimenovanja poklicev14

covid-1914

predlog v14

predlog na14

dvopičje13

spol13

ženska oblika priimka12

lastnostni ali vrstni pridevnik12

poševnica12

daljšanje osnove12

zaimek12

izbira ustreznega sklona12

sklanjanje večbesednih lastnih imen12

razno11

nestični vezaj11

sestavljenke11