×

pravopis922

oblikoslovje493

skladnja381

etimologija292

besedotvorje292

mala ali velika začetnica275

pomenoslovje230

sklanjanje lastnih imen210

ločila199

izvor osebnega imena195

pomenska razlaga193

izvor besede190

vejica130

leksika103

prevzete besede in besedne zveze93

zemljepisna imena82

stilistika77

zloženke73

glasoslovje70

sklanjanje65

ujemanje64

sopomenskost59

terminologija59

svojilni pridevnik55

razlaga besed v slovarju53

izbira ustrezne besede48

podomačevanje47

kratice46

leksikografija45

stvarna lastna imena45

pisne dvojnice44

normativnost44

pisanje skupaj ali narazen44

izvor samostalnika42

naglas42

predložna zveza40

vezaj39

besedna zveza39

predlog38

sociolingvistika37

tvorba pridevnikov36

pridevnik35

števniki35

glagol34

besedotvorne dvojnice33

veznik33

večbesedni veznik32

prevodoslovje31

sklanjanje večbesednih poimenovanj31

izgovor besed28

vezljivost28

okrajšave28

stičnost27

sskj26

podomačevanje občnih poimenovanj25

izbira ustrezne besedne zveze25

zanikanje24

posebna pisna znamenja24

pomišljaj23

prečrkovanje23

frazem22

rodilnik21

izvor zemljepisnega imena20

prebivalska imena19

prevzemanje19

skloni19

pridevniška določnost in nedoločnost19

pridevnik na -ski18

zloženke s kratično prvo sestavino17

sskj217

ženska poimenovanja17

priredne zloženke16

lastno ime16

prevajanje16

pika16

nazivi16

prislov15

izpeljanke15

povratni svojilni zaimek15

angleščina14

vključitev besede v slovar14

besediloslovje14

vrstni pridevnik14

predlog v13

covid-1913

dvopičje13

izbira ustreznega sklona12

ženska poimenovanja poklicev12

daljšanje osnove12

predlog na12

ženska oblika priimka12

sestavljenke11

spol11

poševnica11

razno11

glagolske oblike11

oznake v slovarju11

sestavljeni osebek11

lastnostni ali vrstni pridevnik11

nestični vezaj11