×

Ko se poved konča s piko in okrajšavo ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s pisanjem pike kot ločila, kadar se stavek konča s kratico, primer: mag. farm. kot kratica za magistra farmacije.

  Torej: Magistrsko nalogo sem opravljala pod mentorstvom XY, mag. farm.. Sta na koncu dve ali ena pika?


  Odgovor:

  Kadar se poved zaključi s piko, poved pa hkrati zaključuje okrajšane beseda (torej je tu pika v tehnični/neskladenjski rabi), pišemo le eno piko. To svetuje tudi Slovenski pravopis 2001 v členu 260. Kolega Peter Weiss dodaja še opazko, da pravopisno pravilo ne pove nič o tem, ali je taka pika pokončna ali ležeča, če trčita taki iz ležečega in pokončnega besedila: »Na koncu zapišemo krajšavo itd.« (Pika je ležeča.)

  Helena Dobrovoljc (september 2015)


Prijavite se za odgovor