×

Velika začetnica na začetku povedi (2) – pri predimkih in tvorjenkah z e/i
 • Vprašanje:

  Kako je z začetnico pri priimkih, ki imajo predimek npr. van (z malo) – ali na začetku stavka uporabimo veliko začetnico?

  Kako je z začetnico pri novejših besedah, npr. e-pošta, eVem, http, če stojijo na začetku stavka?


  Odgovor:

  Pravopisna pravila so glede odgovorov na zastavljena vprašanja precej skopa, saj so nastajala v letih 1970–1989, ko se npr. z e-pošto takrat nismo srečevali.

  Za imena s predimki se je uveljavila praksa, ki bo kodificirana tudi v novih pravopisnih pravilih: predimke na začetku stavka pišemo z veliko začetnico, kot velja sicer za vsako drugo prvo besedo v povedi:

  • De Gaulle je junija naposled obupal, razpustil parlament ter razpisal nove parlamentarne volitve. In ko je že kazalo, da bo vlada padla, je revolucionarni duh izhlapel, kot da ga nikdar ni bilo
  • Kot Charles de Gaulle tudi Mitterrand ni imel skoraj nobenega občutka za ekonomijo, čeprav je, kadar je bilo to nujno potrebno, vedel, koga poslušati.

  Enako velja za občne besede, ki se začenjajo z e ali i, ki sta krna pridevnikov elektronski in informacijski, npr.:

  • Učitelji in ravnatelji e-pošte sploh ne uporabljajo, kaj šele, da bi jim služila za izmenjavo mnenj in informacij s starši in dijaki.
  • E-pošto najpogosteje uporabljajo ravnatelji za stike s predsedniki svetov staršev.

  Izjemo predstavljajo lastna imena, ki se začenjajo z e/i. Tedaj pišemo malo črko z malo začetnico tudi na začetku povedi (eDavki). O tej problematiki govori tudi odgovor z naslovom: Mala začetnica na začetku povedi

  Helena Dobrovoljc (oktober 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.