×

Imena študijskih smeri, programov, predmetov
 • Vprašanje:

  Na fakultetah se je z bolonjsko reformo uveljavilo pisanje imen študijskih predmetov z veliko začetnico. Po analogiji s šolskimi predmeti (matematika, slovenščina ipd.) mislim, da se tudi imena predmetov na fakulteti (npr. mladinska književnost, didaktika slovenskega jezika 1) pišejo z malo začetnico. Podobno opažam, da se imena programov in smeri pišejo z veliko začetnico. Prosim Vas, če mi odgovorite, ali pišemo imena študijskih predmetov, študijskih programov in smeri z veliko ali z malo začetnico.


  Odgovor:

  Glede na to, da na vaše vprašanje ne morem odgovoriti s sklicevanjem na naš Slovenski pravopis 2001, saj se ta o tem vprašanju ne izreka, vam lahko odgovorim po svojem občutku in dosedanjih opažanjih.

  Res je, da imena osnovno- in srednješolskih predmetov (matematika, fizika, slovenščina) večinoma pišemo z malo začetnico, saj so povsem homonimna z imeni ved (matematika) oziroma drugih občnoimenskih pojavnosti (jezikov ipd.). Tega za imena predmetov na univerzitetni stopnji pogosto ne moremo več trditi, saj nastopajo taka imena največkrat v značilnih lastnoimenskih položajih, tj. v vlogi imenovalniškega prilastka ob občnoimenskem jedru, npr.: predmet Mehanika, smer Fizika.

  Študenti pri predmetu Mehanika obravnavajo osnovne pojme iz klasične fizike iz področja mehanike.

  Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje, pridobljeno pri predmetih Fonetika in fonologija.

  To postane še očitneje, ko dobijo predmeti povsem unikatna imena, pri katerih je skorajda nemogoče izpustiti ta občnoimenska jedra. Primer:

  Poved Navodila za laboratorijske vaje pri predmetu Onesnaževanje zraka, vode in tal ter predmetu Zaščita voda so namenjena študentom 3. letnika študijskega programa Okolje. bi bila težko razumljiva, če bi zapisali: Navodila za laboratorijske vaje pri onesnaževanju zraka, vode in tal ter zaščiti voda so namenjena študentom 3. letnika okolje.

  Ne le značilna skladenjska pozicija, tudi navedeni zgled dokazujeta, da je tovrstna poimenovanja smiselno pojmovati kot lastnoimenska.

  Imena univerzitetnih predmetov, študijskih smeri, študijskih programov se torej pišejo kot vsaka imena, tj. z veliko začetnico. Drugo pa so imena področij, za katera se na univerzitetni ravni usposabljamo. Tu pisna praksa izkazuje prednost zapisa z malo začetnico, torej jezikovni uporabniki ta poimenovanja pojmujejo kot vrstna:

  redni profesor za filozofijo
  in teoretsko psihoanalizo

  redna profesorica za razvojno psihologijo

  specialist mikrobiolog

  docent za področje marketinga

  Kot sem omenila že na začetku, glede tega vprašanja v naši stroki še ni bilo sprejetega konsenza, zato je zadreg več. Mislim pa, da se bi se dalo z omenjenim ločevanjem med vrstnim in lastnoimenskim kar dobro shajati.

  Helena Dobrovoljc (maj 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.