×

Kako sloveniti besedo »wellness«?
 • Vprašanje:

  Kako sloveniti besedo wellness?

  Zasledila sem namreč, da je dostikrat že v uporabi poslovenjena oblika velnes ali pa turizem dobrega počutja. Sama bi besedo uporabljala v magistrskem delu in me zanima, ali je v obliki velnes primerna za uporabo v takšnem besedilu? Poleg tega bi moje delo obravnavalo implementacijo velnes programa na delovnem mestu in zato poimenovanje/prevod kot »turizem dobrega počutja« ne pride v poštev.

  Prosim za vaše strokovno mnenje glede rabe besede velnes.


  Odgovor:

  Besede v prvih letih po prevzemu pogosto zapisujemo tako kot v izvirni pisavi, sčasoma pa zapis prilagodimo slovenskemu izgovoru in našim pravopisnim pravilom. Pred pol stoletja smo tako pisali weekend in buffet, danes pa ti dve besedi zapisujemo kot vikend in bife. Izvorno angleška beseda wellness se je pri nas uveljavila do te mere, da jo vedno pogosteje zapisujemo podomačeno kot velnes. Ta zapis je za nas mnogo primernejši od izvirnega tudi zato, ker iz njega lahko tvorimo pridevnik velneški. V slogovno dobrem jeziku namreč ni neproblematično uporabljati besednih zvez tipa velnes turizem, velnes center. Namesto teh je bolje uporabiti zvezo s pridevnikom, torej velneški turizem, velneški center.

  Besedna zveza turizem dobrega počutja je sicer primeren prevod angleškega poimenovanja te dejavnosti, vendar se zaradi negospodarnosti ne uveljavlja. Zveza treh besed s skupaj devetimi zlogi namreč težko konkurira enobesednemu dvozložnemu poimenovanju, pa čeprav je izvorno tuje.

  Marko Snoj (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.