×

S katerim sklonom se uporablja pridevnik »dobrodošel«?
 • Vprašanje:

  V zadnjih letih opažam, da veliko ljudi pridevnik dobrodošel uporablja s tožilnikom namesto z mestnikom (npr. Dobrodošli v Slovenijo!). Je to res pravilno?


  Odgovor:

  Če nekoga pozdravimo, mu navadno zaželimo dobrodošlico z naslednjo frazo:

  • Dobrodošel pri nas!
  • Dobrodošel v Sloveniji …

  Izraz dobrodošel je pridevniška zloženka, nastala iz zveze prislova in glagola pod vplivom srbščine ali hrvaščine (gl. dobrodošel). Značilna pridevniška pozicija je seveda ob samostalniku (dobrodošel gost), lahko pa nastopa v povedni poziciji (Vsak gost je dobrodošel).

  Imate prav, da se v zadnjem obdobju pojavlja namesto mestnika (Dobrodošli v Sloveniji, v kulturnem domu, v spletni klepetalnici …) tudi tožilnik. Razlogov za to je lahko več. Eden od njih je ta, da predložna zveza v obeh primerih opravlja isto skladenjsko vlogo, tj. vlogo prislovnega določila kraja, le vprašalnica je drugačna (Dobrodošli v Sloveniji – kje?; Dobrodošli v Slovenijo – kam?). Drugi razlog je lahko ta, da uporabniki zloženko nemara interpretirajo kot glagolsko sredstvo, verjetno pod vplivom srbsko-hrvaškega jezikovnega sistema: hrv. On je došao u Sloveniju – slov. On je prišel v Slovenijo posledično Dobrodošel v Slovenijo. Taka raba nima osnove v slovenščini in, kot kaže tudi korpusno gradivo, je v manjšini, čeprav se, verjetno kot spregledana napaka, pojavlja tudi v tiskanih medijih (Delo: Dobrodošel v klub intelektualnih provokatorjev).

  Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.