×

Zakaj je glagol »izgledati« v pravopisnem slovarju označen kot neknjižno pogovorni?
 • Vprašanje:

  Zakaj je glagol izgledati v SP označen kot neknjižno pogovorni?


  Odgovor:

  Glagol izgledati so v preteklosti preganjali, ker je kalk (dobesedni prevod) iz nemškega aussehen, torej zaradi germanskega izvora. V obdobjih nacionalno podprte skrbi za jezikovno kulturo so bile tako označene vse prepoznane izposojenke. Žal naši normativni priročniki take prepovedi največkrat kar ohranjajo, ne da bi se ukvarjali z morebitnimi spremenjenimi položaji rabe ali okoliščinami ali poiskali kake druge utemeljene razloge kot to, da je izraz germanizem.

  Zanimivo je, da je SSKJ izraz izgledati ovrednotil blažje, kot pogovorni, kasneje nastali pravopisni slovar pa nižje -- kot neknjižno pogovorni leksem.

  Helena Dobrovoljc (januar 2016)