×

Rodilnik zanikanja (4)
 • Vprašanje:

  Vprašanje:

  • Ne spremljam žanra, ki ga najpogosteje prevajate, sicer pa še nisem držala v roki knjige, v kateri ne bi bile napake že v uvodu.

  ali

  • Ne spremljam žanra, ki ga najpogosteje prevajate, sicer pa še nisem držala v roki knjige, v kateri ne bi bilo napak že v uvodu.

  Zanima me, kaj je prav ter zakaj?


  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici je zapisano, da ima ob glagolu biti »nikalnica ne premenilni vpliv na skladenjsko izraženost vršilca dejanja, nosilca stanja […]« (2008: 501). To teoretično načelo je ponazorjeno tudi z zgledom, v katerem je zaradi zanikanega polnopomenskega glagola biti samostalnik pravica v rodilniku: Pravica je; Pravice ni. Vaš zgled ustreza omenjenemu parametru, zato je treba izbrati ubeseditev: Ne spremljam žanra, ki ga najpogosteje prevajate, sicer pa še nisem držala v roki knjige, v kateri ne bi bilo napak že v uvodu.

  Aleksandra Bizjak Končar (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.