×

Raba male začetnice v zvezi »koroški Slovenec«
  • Vprašanje:

    Kako je prav: koroški Slovenec ali Koroški Slovenec?


    Odgovor:

    Pravopisno ustrezno je koroški Slovenec, saj je izraz koroški navaden zemljepisni pridevnik, ki je kot razločevalna lastnost dodan jedrnemu samostalniku Slovenec (podobno še primorski Slovenec, tržaški Slovenec, porabski Slovenec, kočevski Nemec ipd.). Take – sicer ustaljene – poimenovalne zveze je treba ločevati od dvobesednih imen za prebivalce, ki so nastala iz prav tako dvobesednih imen držav ali pokrajin, npr. Beneški Slovenec (iz Beneška Slovenija) ali Severni Korejec (iz Severna Koreja). Taka imena so redka, veliko pogosteje namreč iz dvobesednih zemljepisnih imen tvorimo enobesedna imena prebivalcev, npr. Južnoameričan (iz Južna Amerika), Novogoričan (iz Nova Gorica), tudi Severnokorejec ob prej navedenem Severnem Korejcu.

    Tina Lengar Verovnik (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.