×

Kako zapisujemo taktovske načine?
 • Vprašanje:

  Pri branju glasbenih člankov sem mi je porajalo naslednje vprašanje, kako pravilno zapisujemo taktovske načine? Npr.: tričetrtinski taktovski način; 3/4?


  Odgovor:

  Pri zapisovanju taktovskih načinov ne uporabljamo zapisovalnih rešitev, ki jih poznamo iz tehničnih ved ali matematike (3/4 ali ¾). V muzikološki stroki se je uveljavilo zapisovanje taktovskih načinov, v katerem je ulomčno zapisana 3 na mestu števca in 4 spodaj na mestu imenovalca. Strokovnjak muzikolog pravi, da zapis s poševnico ni primeren in da muzikologi v takih primerih uporabljajo posebno pisavo, v kateri je na voljo tak znak.

  Seveda pa lahko vedno uporabite pridevniško obliko, torej tričetrtinski takt.

  Mojca Žagar Karer (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.