×

Začetnica zapisa na dokumentih
 • Vprašanje:

  Zanima me začetnica zapisa na dokumentu

  a)

  Mag. Jaka Jakov

  ravnatelj

  ali

  mag. Jaka Jakov

  ravnatelj

  b) Ravnatelj

  mag. Jaka Jakov

  ali

  Ravnatelj

  Mag. Jaka Jakov

  II.

  Moje vprašanje je bilo dvoumno. Se opravičujem. Zanima me zapis začetnice a) na uradnem dokumentu (spričevalo...).

  Mag. Jaka Jakov


  (ravnatelj)

  ali

  mag. Jaka Jakov


  (ravnatelj)

  b) na ovojnici:

  Mag. Jaka Jakov

  ...

  ali

  mag. Jaka Jakov

  ...

  Ali se motim, če menim, da je v navedenih primerih potrebno uporabiti veliko zečetnico?


  Odgovor:

  Zastavili ste dve vprašanji, in sicer o rabi male oz. velike začetnice, ob tem pa tudi glede zaporedja pri navajanju osebe in njene funkcije. Vprašanji sta gotovo pogojeni s tem, da so aktualna pravopisna pravila nekoliko skopa pri določilih s tega področja. V poglavju, kjer določajo rabo veliko začetnice pri prvi besedi v povedi (§ 29), SP 2001 med povedi brez končnega ločila uvršča tudi javne napise, naslove poštnih pošiljk ipd. V ta sklop sodi tudi pisanje glave v pisemskem sporočanju.

  Med jezikovnimi uporabniki prihaja do različnih interpretacij te točke v pravilu. Tako npr. v pisemskem sporočanju srečujemo dva načina zapisovanja velike začetnice:

  - če pojmujemo, da je glava dopisa in pisemskega naslova samostojna poved, pišemo z veliko začetnico le prvo sestavino in lastnoimenske sestavine,

  - če pojmujemo, da je vsaka enota glave dopisa samostojna poved, pišemo vsako enoto z veliko začetnico.

  S pravopisnega vidika torej noben od vaših zapisov ni neustrezen. Ne glede na to, da ne omenjate za katere besedilne položaje gre, tj. za podpis, naslov v glavi dopisa ipd., je v pisemskem sporočanju najbolj običajno zapisati takole:

  Mag. Jaka Jakov, ravnatelj

  (v glavi dopisa)

  Pri podpisovanju pa prav tako, vendar je začetnica naziva pred imenom odvisna tudi od tega, kako dopis zaključite, npr. z nekončnim ločilom (vejico):

  a)

  Z lepimi pozdravi,

  mag. Jaka Jakov, ravnatelj

  Z lepimi pozdravi,

  mag. Jaka Jakov,

  ravnatelj

  ali s končnim ločilom (s piko, klicajem ...):

  b)

  Z lepimi pozdravi.

  Mag. Jaka Jakov, ravnatelj

  Nekaj dodatniih informacij lahko dobite v naslednji literaturi:

  M. Kalin - Golob, O dopisih. Predlog za standadizacijo. Ljubljana: GV založba, 2003.

  H. Dobrovoljc, N. Jakop: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 59–60.

  Doc. dr. Helena Dobrovoljc (september 2012)

  II.

  Tudi v položajih, ki jih navajate v vašem drugem vprašanju, se naziv piše z veliko začetnico, ker začenja samostojni del besedila (podpis, napis ...) s statusom povedi.

  Helena Dobrovoljc (september 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.