×

Poimenovanja pripadnikov: če je ime pripadnika enako imenu skupine ...
 • Vprašanje:

  Pripadniki organizacij ... so v pravopisu pisani z malo začetnico, kajne?

  Če pa je moj otrok v skupini Ježki, je pravilno, da napišem: ježki so šli na sprehod? Ali je pravilno Ježki (bi se mi zdelo veliko bolj logično)?


  Odgovor:

  Res je, poimenovanja za pripadnike različnih skupin, tudi če so izpeljana iz lastnih imen in kratic, pišemo z malo začetnico (pilovec, krimovka, poptevejevec, udbovec, aleksandrinka …). Tako je zapisano tudi v pravopisnih pravilih. Od teh imen je treba ločiti take, ki niso izpeljanke oz. tvorjenke, kot npr. krimovka (pripadnica športnega kluba Krim > krim ov ka), temveč gre za enakozvočna imena z lastnimi imeni skupin, npr.:

  • pripadnik telovadnega društva Sokol je Sokol
  • pripadniki navijaške skupine Viole so Viole
  • otroci v vrtčevski skupini Ježki pa so Ježki

  In še nekaj zgledov:

  • Mariborski občinski vplivneži in vodstvo NK Maribor si kar naprej prizadevajo omiliti ocene o huliganstvu na premierni nogometni tekmi v novem Ljudskem vrtu, med katerim so Viole povzročile za več kot 12.000 evrov škode.
  • In Sokol je zato poklican, »da odpomore temu gorju, ogrožujočemu narodov obstanek ravno tako nevarno, ako ne še bolj, kakor oni vidni sovražniki, ki obdajajo meje naše narodne posesti«.

  Pravopisna pravila do sedaj še niso določala rabe začetnice v takih primerih, zato je predlog za dopolnitev pravila o pisanju imen pripadnikov šele predlog, ki ga je skupina za pripravo novega pravopisa predložila Pravopisni komisiji pri SAZU, da bi olajšala dileme, ki nastajajo na tem področju.

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.