×

Kako sklanjamo besede, ko jih pišemo kot pojasnilo v oklepaju?
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo besede, ko jih pišemo kot pojasnilo v oklepaju?

  Primer:

  • V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutin, kvercetin) ...
  • V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutina, kvercetina) ...

  Kaj je pravilno – prvi ali drugi primer ali oba?


  Odgovor:

  Zdi se, da je pregibnost besednih enot v oklepaju odvisna od pomena povedanega. Pri ugotavljanju tega si lahko pomagate s tem, da besedilo glasno preberete nepoučenemu poslušalcu. Tako boste tudi sami ugotovili, kaj ste želeli sporočiti naslovniku: da je besedilo v oklepaju zgolj ilustrativna ponazoritev tega, kaj so flavonoidi, ali da gre za natančnejšo opredelitev vsebine pregledanega vzorca, npr.:

  1. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutin, kvercetin) ...

  2. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov (rutina, kvercetina) ...

  Prebrano:

  1. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, to sta na primer rutin, kvercetin …
  V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, kot sta na primer rutin, kvercetin …

  2. V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, zlasti rutina in kvercetina …
  V vzorcih smo ugotavljali vsebnost flavonoidov, med njimi rutina in kvercetina …

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)


Prijavite se za odgovor