×

Pomensko razlikovanje med »ob polnoči« in »opolnoči«
  • Vprašanje:

    Danes se mi je zastavilo vprašanje, kako z besedo/besedama pravilno zapisati uro 24.00. Zanima me pomenska razlika med besedama: opolnoči in ob polnoči.


    Odgovor:

    Prislov opolnoči in prislovna zveza ob polnoči imata isti denotativni pomen, pomenita torej čas, ko je ura 0.00. Pravzaprav je prislov opolnoči samo poenobeseden zapis zveze ob polnoči, iz katere je nastal.

    Marko Snoj (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.