×

Pomensko razlikovanje med »ob polnoči« in »opolnoči«
  • Vprašanje:

    Danes se mi je zastavilo vprašanje, kako z besedo/besedama pravilno zapisati uro 24.00. Zanima me pomenska razlika med besedama: opolnoči in ob polnoči.


    Odgovor:

    Prislov opolnoči in prislovna zveza ob polnoči imata isti denotativni pomen, pomenita torej čas, ko je ura 0.00. Pravzaprav je prislov opolnoči samo poenobeseden zapis zveze ob polnoči, iz katere je nastal.

    Marko Snoj (maj 2016)