×

Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«
  • Vprašanje:

    Zakaj so besede, kot sta malo in veliko, prislovi in ne nedoločni števniki?


    Odgovor:

    Besedi malo in veliko sta po veljavnem Slovenskem pravopisu (2001: malo, veliko) in kakor je utemeljeno v Slovenski slovnici (2000) lahko prislov ali nedoločni števnik, odvisno od pomenskega obsega leksema.

    Aleksandra Bizjak Končar (junij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.