×

Predlog »za« in »na« v zvezi z glagolom »prijaviti se«
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilno: prijavljam se za 33. srečanje ali na 33. srečanje?


  Odgovor:

  Povratni glagol prijaviti se se v pomenu 'sporočiti pripravljenost za sodelovanje' veže z različnimi predložnimi zvezami, ki jih najpogosteje uvaja predlog na, redkeje pa za ali k, zato je mogoče reči tako prijaviti se na srečanje ali za srečanje.

  Če bi želeli vedeti več, naj povemo, da dvojnica ni nenavadna, saj tudi pregled najpogostejših kolokacij kaže, da sta ob nekaterih samostalnikih predloga tudi zamenljiva, npr. prijaviti se za/natekmovanje; mesto; akcijo; delo; izlet.

  Ni pa vedno tako, saj zlasti v pomenih, ki jih izražajo zveze: prijaviti se za hujšanje pod medicinskim nadzorom, za sodelovanje v resničnostnem šovu, uporabljamo le predlog za, kar je predvsem v položajih, ko je prišlo do elipse, razumljivo:

  • prijaviti se na razpis za direktorja --> prijaviti se za direktorja.

  Izbira predloga vendarle ni povsem poljubna, temveč je odvisna od pomena oz. s pomenom povezane skladenjske razčlenjenosti samostalniškega dela povedi. Opozorimo še, da naši normativni slovarji kažejo, da je glagol prijaviti v svoji povratni obliki (prijaviti se) prepoznan šele v pravopisnem slovarju (2001), v SSKJ pa leme še nima osamosvojene. Prim. pravopis:

  • prijáviti -im dov. prijávljen -a; prijávljenje (á ȃ) koga/kaj komu/čemu ~ škodo zavarovalnici; ~ obrt; prijaviti koga k/h čemu ~ študenta k izpitu; prijaviti koga na kaj ~ športnika na tekmovanje; prijaviti koga za kaj ~ otroka za izlet prijáviti se -im se (á ȃ) ~ ~ ob preselitvi; prijaviti se za koga/kaj ~ ~ ~ izlet; ~ ~ ~ kurirja

  V pravopisnem slovarju zaznamo le vezljivost glagola prijaviti se s predlogom za, ne pa tudi z danes precej bolj pogostim na (v SSKJ le prijaviti koga na kaj, ne pa tudi prijaviti se/sebe na kaj). Razmerje v rabi glede na korpus Gigafida je namreč v prid slednjemu: prijaviti se na (10.471), prijaviti se za (2.460), kar bo treba uveljaviti tudi ob posodobitvi tega priročnika, ob tem pa navesti, da se v drugih pomenih ('vpisati se, logirati se') se pojavlja tudi vezava s predlogom v ali z (prijaviti se v sistem, računalnik; prijaviti se z geslom).

  Helena Dobrovoljc (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.