×

Kako prevesti zvezo »zero waste«?
 • Vprašanje:

  Zadnje čase se veliko govori o konceptu Zero waste, nekateri so poslovenili v Brez odpadkov, drugi v Nič odpadkov. Zanima me, kako se prav napiše angleška verzija (Zero Waste, Zero waste), v kakšnem primeru se obe besedi pišeta z malo začetnico; ali slovensko pišemo nič (kar bi bil kalk) ali brez (bolj »slovensko") odpadkov ter kako pisati, z veliko začetnico ali ne, v primerih, ko na primer pišemo koncept, pobuda ... Brez odpadkov/Nič odpadkov.


  Odgovor:

  Besedna zveza zero waste (sama bi jo zapisovala tako, kar z malimi črkami, kot smo vajeni pri prevzemanju občnoimenskih zvez iz angleščine) se pojavlja v različnih besedilnih okoljih in pomenih, ki izvirajo iz skladenjskega položaja, od tega je odvisen tudi prevod, npr. brez odpadkov kot predložna zveza v besedni zvezi s samostalniškim jedrom, npr. država brez odpadkov, moda brez odpadkov. Prim.:

  • Z njim želijo ob številčni podpori civilne družbe vlado pozvati, naj se s politiko ravnanja z odpadki začne ukvarjati bolj trajnostno, in s tem doseči cilj, da bo Slovenija do leta 2030 postala država brez odpadkov ali t. i. »zero waste« država.

  V položajih, ko je raba pridevniška, torej nastopa kot levi prilastek, uporabljamo tudi dobesedne prevode, npr. ničelna proizvodnja odpadkov (angl. zero waste production).

  Pogost je tudi prevod nič odpadkov, v kateri je nič v vlogi jedra besedne zveze, ki ji sledi šteti/merjeni samostalnik. Tak prevod se mi zdi sicer slogovno manj »eleganten«, saj je beseda nič večfunkcijska v primerjavi s predlogom brez in pušča nekoliko več interpretativnih možnosti, a je sistemsko povsem ustrezna. Zveza nič odpadkov je sicer bolj uporabna v različnih kontekstih, zato je tudi pogosteje uporabljena, npr.

  • Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG vabi na dvodnevni strokovni posvet na temo »Kako do nič odpadkov v Sloveniji«, ki bo 9. in 10. aprila 2015 na Ptuju.

  Če bi zapisali »Kako zmanjšati količino odpadkov v Sloveniji«, bi izgubili referenčno razmerje do izvirnika, bilo pa bi slogovno ustrezneje.

  Te občnoimenske zveze moramo ločevati od lastnega imena podjetja in inštituta, npr. Zero Waste Systems Inc in Zero Waste Institute. Slednjega bi lahko tudi prevajali kot stvarno lastno ime Inštitut »Zero Waste«. Pri prevajanju stvarnih lastnih imen imamo nekaj zadržkov, saj je pogosto s prevodom izgubljena možnost identifikacije, zato radi zapišemo ob prevodu tudi izvirno ime ustanove, zavoda, inštituta v oklepaju. Imen podjetij navadno ne prevajamo in jih pišemo citatno. Če je mogoče, bi prevedeno ime programa/iniciative navajali na prvem mestu, npr.:

  • Društvo Ekologi brez meja je poslušalcem predstavilo model Brez odpadkov (Zero Waste).

  Pri tem dajem prednost prevodu Brez odpadkov, raba začetnice pa je v slovenskem besedilu podrejena slovenskim pravopisnim pravilom, ki pravi, da pišemo z veliko začetnico le prvo sestavino, neprve sestavine pa le, če so lastna imena.

  Helena Dobrovoljc (julij 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.