×

Raba glagola »privzeti/privzemati« glede na slovarska priporočila
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako je z glagolom privzeti/privzemati. V SP 2001 je imel kvalifikator »neobčevalno«, v najnovejšem SSKJ pa kvečjemu »knjižno«. Kaj kvalifikator »knjižno« sploh hoče povedati? Ali takšno besedo, če nam je všeč, lahko uporabljamo brez slabe vesti?


    Odgovor:

    V Uvodu v SSKJ piše, da kvalifikator knjižno označuje »besedo, pomen ali zvezo, ki se rabi zlasti v leposlovnem ali znanstvenem jeziku«. V pogovornem jeziku zveni nenavadno (brižen, celovit, dasi). To ustreza tudi oznaki neobčevalno v SP 2001. Tako označeno besedo seveda lahko uporabite »brez slabe vesti«, če sledimo informaciji v SSKJ, pa se morate zavedati, da bo vašim sogovornikom morda delovala izumetničeno, odtujeno -- odvisno od tega, v katerem okolju jo boste uporabili.

    Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.