×

Obveznost lekture za tiskane publikacije v Sloveniji
  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšna je v Sloveniji politika glede jezikovne neoporečnosti knjig. Ali je lektura obvezna? Obstajajo kakšne sankcije ali je odločitev prepuščena kar odgovornosti založnikov?


    Odgovor:

    Politike glede jezikovne neoporečnosti knjig in drugih tiskanih izdaj v Sloveniji ni oz. je prepuščena trgu. Zakaj je tako, bodo znali odgovoriti v Službi za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo, ki jo vodi dr. Simona Bergoč.

    Marko Snoj (oktober 2015)