×

Glagolnik »vodenje« in izražanje časa • Vprašanje:

  Vključen sem v diskusijo, povezano z določbo nekega pravilnika, kjer je pri določanju nekega kriterija piše, citiram: vodenje mednarodnega projekta. Po eni od razlag je jasno, da je zahteva v sedanjiku, kar pomeni, da mora kandidat v času oddaje vloge izpolnjevat ta kriterij. Sam zagovarjam stališče, da zapis ni časovno determiniran, ampak je v tem smislu bolj nedoločne narave. Pri tem izhajam tudi iz same definicije pojma menedžment, ki je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v organizaciji (Možina in drugi, 2002). To definicijo vam navajam zgolj kot primer in osnovo mojega razmišljanja.

  Imam torej problem, kjer vas kot jezikoslovce prosim, da mi ga pomagate rešiti (razjasniti). Osnovno vprašanje je, ali obstoječa beseda vodenje resnično tako jasno določa zgolj sedanje stanje?

  Odgovor:

  Vodenje je izhodiščno glagolnik od voditi, v danem primeru v pomenu "biti na najvišjem mestu pri odločanju o poteku česa". Za glagolnike je značilno, da izgubljajo značilnosti glagola in prehajajo v samostalnik (kakor so označeni tudi besednovrstno) oz. lahko pridobijo povsem samostalniške značilnosti z dodatnim pomenom glede na glagol (npr. žganje 'pijača' glede na žgati ali žaganje 'delci lesa' glede na žagati).

  Za takšno zadnjo fazo prehoda v primeru, ki ga navajate (vodenje projekta), sicer ne gre, vendar že sam glagolnik – podobno kot npr. nedoločnik – kategorije časa ne izraža in zato brez podpore sobesedila ne bi mogli trditi, da se nanaša zgolj na sedanjost, preteklost ali prihodnost, kot to velja za osebne glagolske oblike. Pri njihovi pretvorbi v glagolnik to nalogo prevzame pomožni glagol biti, ne pa sam glagolnik, npr.

  1. Uspešno je vodil projekt. > Njegovo vodenje projekta je bilo uspešno.
  2. Uspešno vodi projekt. > Njegovo vodenje projekta je uspešno.
  3. Uspešno bo vodil projekt. > Njegovo vodenje projekta bo uspešno.

  Ali se glagolnik vodenje nanaša na sedanjost, preteklost ali prihodnost, lahko glede na to, da je besednovrstno samostalnik, kaže tudi prilastek (zlasti pridevnik) ob njem, npr. Njihovo preteklo/sedanje vodenje projekta lahko označimo za uspešno; njihovo prihodnje vodenje projekta bomo lahko označili kot uspešno.
  Res je sicer, da bi v zgornji povedi brez pridevniškega dodatka (njihovo vodenje projekta lahko označimo za uspešno) najprej lahko pomislili na sedanjost, vendar pa tudi preteklost nikakor ni izključena; ob glagolu v sedanjiku to velja edino za prihodnost.

  Ker je pri določbah pravilnika zaželena čim večja natančnost in skrb za odpravo možnosti dvojne interpretacije, bi glede na to, kateri čas želimo določiti, predlagal razširjeno formulacijo:

  • bodisi z osebno glagolsko obliko (X je vodil / vodi / bo vodil projekt)
  • bodisi z dodatkom prilastka (vodenje projekta v zadnjih X letih ALI vodenje projekta v času prijave).

  Domen Krvina (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.