×

Kako zapisati »premo sorazmeren«?  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno zapiše premosorazmerno razmerje: premo sorazmerno, premosorazmerno ali premo-sorazmerno?

    Odgovor:

    Narazen, torej premo sorazmeren (npr. odnos med dvema količinama ali vrednostma), po čemer se lahko vprašamo kako sorazmeren je odnos, saj je lahko tudi obratno sorazmeren. Sorazmerje je enakost dveh razmerij, učita Slovar slovenskega knjižnega jezika in Wikipedija: pri premem sorazmerju povečanje ene količine povzroči povečanje druge (šest otrok dobi eno torto -- koliko tort torej potrebujemo za trideset otrok?), pri obratnem sorazmerju pa povečanje ene količine pomeni zmanjšanje druge (šest otrok pojé eno torto v desetih minutah − v kolikšnem času bi jo zmazalo trideset otrok?). Sorazmerje je kakšno: prvič premo, drugič obratno. Količini sta sorazmerni − kako sorazmerni: prvič premo in drugič obratno. Ob pridevniku sorazmeren se skorajda ne pojavljajo drugi prislovi, recimo neopredeljeno, če pa se, te zveze ne bi pisali skupaj, kot eno besedo, ampak kot dve: Količini sta neopredeljeno sorazmerni. Tudi ta preizkus govori za pisanje zvez premo sorazmeren in obratno sorazmeren s presledkom.

    Peter Weiss (november 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.