×

Izvor krajevnega imena »Radizel« • Vprašanje:

  Zanima me izvor krajevnega imena Radizel.

  Odgovor:

  Krajevno ime Rádizel je najverjetneje nastalo iz enako zvenečega vodnega imena (danes Rádizelski potok), ki je izpeljano iz hipokoristične osebnoimenske oblike *Radisl k zloženemu slovanskemu osebnemu imenu Radislav.

  Podobno je nastal hipokoristik Venčesl (tudi ime zaselka v Zgornji Ložnici pri Slovenski Bistrici) iz osebnega imena Venčeslav, priimka Dobrosel in Braniselj iz osebnih imen Dobroslav in Branislav, krajevna imena Drakšl, Goselna vas in Parižlje pa iz hipokoristikov *Dragsl, *Gojsl oz. *Borisl k osebnim imenom Dragoslav, Gojslav in Borislav.

  Takšno razlago imena Radizel je podal že Štrekelj (1906), sprejel jo je tudi Bezlaj (1961). M. Snoj pa meni (Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana 2009), da je ime Radizel nastalo iz *Radeselo po kontrakciji iz *Radoje selo.

  Silvo Torkar (januar 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.