×

Kako razlikovati med »magister«, »magistrand«, »magistrant«? • Vprašanje:

  Zanima me, kdaj uporabljati katero izmed naštetih različic za poimenovanje študenta/diplomanta magistrskega študija. Ali je moje razmišljanje ustrezno, in sicer z magistrom/magistrico (ne magistro!) naslavljamo nekoga, ki je zaključil/-a magistrski študij, z nazivom magistrand/magistrandka, magistrant/magistrantka pa naslavljamo nekoga, ki je vpisan/-a na magistrski študij in ga še ni zaključil/-a?
  Ali gre za pomensko enakovredne različice in takšna razmejitev ni ustrezna?


  Odgovor:

  Slovarski priročniki in raba vašemu razmišljanju le delno pritrjujejo. Uradni strokovni (po bolonjskem študiju) ali znanstveni (po predbolonjskem študiju) naziv, pridobljen na podiplomskem študiju, je magister oziroma magistrica. Izraz magistra je praktičnosporazumevalni izraz za (diplomirano) farmacevtko.

  Med paroma izrazov magistrand in magistrant ter doktorand in doktorant pa obstaja pomembna pomenska razlika. Tvorjenki na -and označujeta posameznika, ki se pripravlja na magisterij/doktorat, tvorjenki na -ant pa posameznika, ki je magistrski oziroma doktorski študij že zaključil. Tako razliko v pomenu kažejo geselski sestavki v slovarskih priročnikih, v rabi pa razlikovanje ni dosledno izpeljano.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2017)