×

Izvor in pomen priimka »Merše« • Vprašanje:

  Zanima me izvor in pomen priimka Merše. Najstarejši zapis tega priimka sem našel na enem dokumentu iz leta 1499 z območja Kamnika. Eden od podpisnikov dokumeta je bil "Märsche zu Goditsch". Iz najstarejših dosegljivih matičnih knjig župnije Vodice pri Ljubljani je tudi razvidno, da je bilo na začetku 17. st. na tem območju več družin s tem priimkom. Kaj več mi ni znanega.


  Odgovor:

  Priimek Merše nosi v RS 61 oseb, od tega 43 v osrednjeslovenski statistični regiji. Imenoslovec Pavle Merkù je primorski priimek Maršič sicer izpeljeval iz imena Marija, vendar je dopuščal, da je imenska oblika Marše lahko nastala tudi iz krstnega imena Marko, lat. Marcus.
  Osebna imena Marse, Marsche, Merse ipd. so nekdaj nosili slovenski kmečki podložniki in so izpričana v srednjeveških listinah za Goriško in Dolenjsko vse od leta 1200 naprej. Zdi se, da je priimek Merše treba izvajati iz hipokoristika in patronimika Marše k osebnima imenoma Martin ali Marko. Ob zvočniku r je prišlo do vokalne redukcije glasu a, ki se sicer nerad reducira.

  Silvo Torkar (marec 2017)