×

Kako uporabljamo ločila v nasprotnostnih razmerjih?
 • Vprašanje:

  Kako pravilno zapisati odnos dveh nasprotujočih si dejstev ali npr. moštev ter izida, Slovenija : Norveška ali Slovenija - Norveška, ter 3 : 1, 3 - 1 ali drugače?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v členu 367 navaja, da se dvopičje piše nestično, kadar se rabi neskladenjsko v pomenu 'proti'. V členu 396 pa pravi tudi, da se pri navajanju besednih enot v nasprotnostnem razmerju lahko uporabi tudi nestični pomišljaj, npr. tekma Olimpija – Hajduk.

  Obe ločili torej uporabljamo nestično. Izbira ločila je odvisna od konteksta: če navajamo npr. rezultate športnih tekmovanj v seznamu, pogosteje uporabljamo dvopičje, v besedilih pogosteje pomišljaj.

  Helena Dobrovoljc (marec 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.