×

Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?
 • Vprašanje:

  Ali se pravilno zapiše npr. avto – bomba, avtobomba ali drugače (ter npr. človek – vesoljec)?


  Odgovor:

  Slovenski pravopis 2001 v členih 367 in 865 navaja, da zveze tipa človek žaba (torej zveze samostalnika in desnega prilastka) pišemo brez vezaja, saj se pregibajo v obeh sestavinah. To velja tudi za vaš zgled človek vesoljec, čeprav ga razmeroma redko uporabljamo. Npr.: Kje se je rodila zamisel človeka vesoljca?

  Prvi zgled je precej bolj zapleten. Kot verjetno veste, ima samostalnik avto stilno ustreznejšo daljšo sopomenko avtomobil. Zveza avtomobil bomba je v rabi tudi najbolj razširjena:

  (1) V središču Bagdada je eksplodiral avtomobil bomba.

  Sklanjamo obe sestavini (napadalci z avtomobilom bombo), pri čemer je druga sestavina (bomba) desni prilastek.

  Če pa namesto avtomobil uporabimo pogovorno različico avto, sta slovnično mogoči dve pisni različici:

  (2) Na Reki je eksplodiral avto bomba (skladenjski položaj je enak kot pri zgledu (1), npr. Bil je ranjen v eksploziji avta bombe.)

  (3) ... ko je 15. avgusta 1998 v kraju Omagh eksplodirala avtobomba. Kot vidite, gre v tem primeru za zloženko. Značilno za zloženke je, da se končni del zloženke v besedni zvezi spremeni v jedrnega (avtomobilska bomba). Kot je razvidno iz povedi, se spremeni tudi spol, ki se ravna po končnem delu zloženke).

  Gre torej za različne zapisovalne načine, ki jih lahko vse slovnično utemeljimo.

  Zapisa avtobomba in avtomobil bomba je mogoče najti tudi v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika, ki je izšel pred kratkim.

  Helena Dobrovoljc (marec 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.