×

Zakaj pišemo »Celje Center« in »Ljubljana center«?
 • Vprašanje:

  V odgovorih https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1967/pravilen-zapis-ks-tržič-mesto in https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1675/pomišljaj-ali-vezaj pišete o (ne)rabi ločil v imenih, niste pa napisali, kdaj se piše center v imenu Ljubljana Center z malo oz. z veliko začetnico (v enem odgovoru pišete z malo, v drugem z veliko začetnico). Prosim za pojasnilo.


  Odgovor:

  Beseda center se v zvezah tipa Celje Center/center piše z veliko začetnico, kadar je sama lastno ime, npr. ime četrtne skupnosti. Tako v Celju kot v Ljubljani imajo četrtno skupnost s takim imenom, zato je beseda v imenu Gimnazija Celje Center zapisana z veliko.
  Z malo pa besedo pišemo, ko v zvezi nastopa kot sopomenka za mestno središče -- take napise najdete npr. na cestnih tablah, ki voznike usmerjajo ob mestnih vpadnicah: Ljubljana center pomeni središče Ljubljane, Ljubljana vzhod njen vzhodni del ipd.

  Tina Lengar Verovnik (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.