×

Vejica v primeru, ko imamo prislov in odvisnik povezana z »ali«
 • Vprašanje:

  Večkrat naletim na težavo pri povezavi prislova in odvisnika z veznikom "ali".
  Primer:

  • Vsak dan ali kadar si zaslužite, prejmete darilo.
  • Ob koncu delovnega dne ali kot je potrebno, zaustavite računalnik.

  V tem primeru predvidevam, da vejice v prvem delu povedi ni, pred drugim delom pa je. Imam prav?
  (Najbrž je rešitev v drugem stavku tudi Ob koncu delovnega dne ali po potrebi zaustavite računalnik. ampak tokrat ne želim bolj elegantne rešitve, ampak prav rešitev v primeru povezave prislova in odvisnika.)

  Kaj pa v obratnem vrstnem redu?

  • Darilo prejmete vsak dan ali kadar si zaslužite.
  • Računalnik zaustavite ob koncu delovnega dne ali kot je potrebno.


  Odgovor:

  Odvisni stavki so po definiciji stavčno razviti stavčni členi -- pojavljajo se torej na mestih, kjer bi se lahko pojavil tudi zgolj stavčni člen, ker pa vsebujejo osebno glagolsko obliko, jih od preostale povedi ločujemo z vejicami.

  To pravilo pa očitno ne velja nujno, kadar sta v povedi s prirednim veznikom povezana stavčni člen in istovrstni odvisnik, v vašem primeru npr. časovno določilo časa in časovni odvisnik.

  1. Kadar je v priredni zvezi zaporedje stavčni člen + istovrstni odvisnik, vejice pred odvisnikom ne zapišemo. Naj še omenim, da se ob vezniku ali na tem mestu pojavljata tudi veznika oziroma ter in, kot je razvidno iz spodnjih zgledov iz korpusa Gigafida:

  [...] motnje v krvnem obtoku se pojavljajo le v hujših primerih ali če se bolezni pritakne še pljučnica.
  Igre končajo konec oktobra oziroma ko jih ustavi vreme.
  V posebej utemeljenih primerih in ko je to v zunanjepolitičnem interesu države [...]

  Ali če uporabimo vaša primera:

  Darilo prejmete vsak dan ali kadar si zaslužite.
  Računalnik zaustavite ob koncu delovnega dne ali ko je potrebno.

  1. Vejice ne zapisujemo tudi v primeru, ko se poved začne z odvisnikom, ki mu v priredni zvezi sledi istovrstni stavčni člen, temu pa glavni stavek, npr. (gre za preobrnjen drugi zgornji zgled in vaša prirejena primera):

  Ko jih ustavi vreme oziroma konec oktobra igre končajo.

  Kadar si zaslužite ali vsak dan prejmete darilo.
  Ko je potrebno ali ob koncu delovnega dne računalnik zaustavite.

  1. Kadar priredni zvezi v zaporedju stavčni člen + istovrstni odvisnik sledi glavni stavek, pa vejico med odvisnikom in glavnim stavkom zapišemo -- v tem primeru je očitno odločujoča stava odvisnika na drugem mestu v priredni zvezi, npr.:

  V nasprotnem primeru oziroma če bodo stvari potekale tako kot doslej, pa bomo prisiljeni glede na prepričanje v svoj prav poseči tudi po bolj korenitih ukrepih.

  V posebej utemeljenih primerih in ko je to v zunanjepolitičnem interesu države, lahko vlada na predlog ministrstva za zunanje zadeve dovoli odprtje urada Republike Slovenije v tujini.

  Z vašimi primeri:

  Vsak dan ali kadar si zaslužite, prejmete darilo.
  Ob koncu delovnega dne ali ko je potrebno, zaustavite računalnik.

  Vejice pred odvisnikom v takem primeru ne postavljamo. Možna je le stava pred prirednim veznikom, vendar na ta način dobimo vrinjeni stavek, kar celotni povedi spremeni pomen, saj je informacija v vrinjenem odvisniku dodana, torej nima enake teže kot tista, ki jo izraža stavčni člen, npr.:

  Vsak dan, ali kadar si zaslužite, prejmete darilo.
  Ob koncu delovnega dne, ali ko je potrebno, zaustavite računalnik.

  Tina Lengar Verovnik (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.