×

Izvor priimka »Zavrtanik«
  • Vprašanje:

    Sam se pišem Zavrtanik, zato me zanima izvor mojega priimka. Ali izvira preprosto iz »za vrtom«, ali je odgovor bolj kompleksen?


    Odgovor:

    Priimek Zavrtanik (125 oseb, od tega 93 v goriški statistični regiji) ima žarišče v Solkanu ali okolici. Njegova etimologija ni jasna. Morda je izpeljan iz nekega ledinskega imena, saj so izpričana številna parcelna imena s podstavo Zavrt-: Zavrt, Zavrti, Zavrte, Zavrtnice, Zavrtniki. Starejši zapisi priimka bi najbrž omogočili bolj zanesljivo etimologizacijo, saj ni izključeno, da gre v njem morda za povezavo z glagoloma vrtati ali vrteti.

    Silvo Torkar (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.