×

Je pravilno »Šentjurij« ali »Šentjur na Dolenjskem«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s sklanjanjem krajevnega imena Šentjurij, rojstnega kraja Toneta Pavčka. Slovnično je pravilno v Šentjuriju na Dolenjskem, a se je pri krajanih ustalila raba v Šentjurju na Dolenjskem. Zanima me, kateri zapis je pravilen.

  Zahvaljujem se vam za odgovor in vas lepo pozdravljam.


  Odgovor:

  Pravilno je seveda v Šentjuriju, kot navajajo vsi normativni jezikovni priročniki. V večini naših narečij se nenaglašeni glas i resda opušča, vendar to ne velja za knjižni jezik. Zato pišemo palica in ne palca, kravica in ne kravca. To pravilo v večini primerov velja tudi za zemljepisna imena, npr. Kamnik in ne Kam(e)nk.

  Marko Snoj (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.