×

Zvezi »do kam« in »do kod«
 • Vprašanje:

  V medijih se pogosto pojavlja zveza do kam. Na primer v naslovih: Do kam lahko seže rast trgovcev? (Dnevnik), Do kam bo segalo morje? (Delo), Do kam seže podpora slovenskih parlamentarcev? (Večer), Do kam za naš teran (Val 202). Primer s tem prislovnim zaimkom se pojavi tudi v razlagi gesla kam v SSKJ: Pokazal je, do kam naj odkosijo. Je zveza do kam potemtakem enakovredna zvezi do kod?


  Odgovor:

  SSKJ navaja obe zvezi, ki nista sinonimni, njun pomen je odvisen od pomena prislova. Prislov kod »izraža vprašanje po prostoru, po katerem se dogaja premikanje«, prislov kam pa »izraža vprašanje po kraju, proti kateremu je dejanje usmerjeno ali ga doseže«. Zveza do kod daje torej poudarek na prostor premikanja (Do kod hočeš priti?), zveza do kam pa na kraj, kjer se nekaj zgodi (Pokazal je, do kam naj odkosijo.).
  Slovenski pravopis 2001 ima v nasprotju s SSKJ omenjeno samo zvezo do kod (Do kod nameravaš iti? Tu vidiš, do kod je segala voda.).

  Sodobna raba, preverjena po korpusih Gigafida in Janes, pa izkazuje, da sta obe zvezi pogosti in zamenljivi, pojavljata se tudi v podobnem besednem okolju:

  Do kod sežejo vaše ambicije?
  V družini ima glavno besedo in nesporno avtoriteto, tako da otroci vedno vedo, do kod smejo.
  Lepo je, da imate v glavi sliko, do kod želite priti.

  Nas je zanimalo, do kam seže njihova izvirnost.
  Sam se odločiš, do kam sežeš in do kam smeš.
  Dal bom vse od sebe, pa bomo videli, do kam bom prišel.

  Pogostnost rabe ene in druge zveze odraža dejstvo, da je korpus Gigafida sestavljen pretežno iz lektoriranih besedil. V Gigafidi se tako zveza do kod pojavi 2267-krat, zveza do kam pa 835-krat. Korpus Janes (in sicer podkorpusa besedil z družbenih omrežij in tvitov) kaže drugačno sliko – zveza do kam (692 pojavitev) je pogostejša od zveze do kod (387 pojavitev), kar nakazuje na pogostejšo rabo prve v pogovornem jeziku. Iz Gigafide je razvidno še, da pogostnost rabe zveze do kam z leti narašča. Zanimivo je, da oba korpusa izkazujeta tudi pogosto rabo zveze do kje (Gigafida: 439 pojavitev; Janes: 295 pojavitev).

  Čeprav korpusi nakazujejo, da sta zvezi do kod in do kam (ter tudi do kje) postali sinonimni in zamenljivi, je v knjižni rabi zveza do kod sprejemljivejša od zveze do kam (in do kje), ki je bistveno bolj pogovorna.

  Urška Vranjek Ošlak (november 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.