×

Pisanje znaka za odstotek
 • Vprašanje:

  Prosim, če mi pomagate pri zapisu znaka za odstotek (%), in sicer me zanima, ali se piše za številko s presledkom ali brez presledka.


  Odgovor:

  Znak za odstotek pišemo s presledkom za številko, tako se je vsaj uveljavilo v strokah, ki ga pogosteje uporabljajo, pravopisna pravila pa tega ne določajo.

  Zgled: Enokomponentni PU-laki vsebujejo le od 20 do 30 % suhe snovi.

  V pravopisnem slovarju SP 2001 najdemo več zgledov, ki potrjujejo prevladujočo rabo, na primer:

  odstotek -tka m […] povečati proizvodnjo za pet odstotkov <5 %>

  Več problemov imamo pri zapisu pridevnikov, kjer je druga sestavina pridevnik odstotni, če jih želimo pisati s simboli, na primer: 0,025-odstotna raztopina kalijevega permanganata. V rabi se namreč pojavljata dva načina pisanja, in sicer:

  - 0,025% raztopina kalijevega permanganata (tj. stično s številko) in

  - 0,025-% raztopina kalijevega permanganata (tj. z vezajem med številko in znakom %).

  V slovarju Slovenskega pravopisa 2001 najdemo potrditev za drugi način zapisa:

  šestodstoten -tna -o […] Povečanje proizvodnje je šestodstotno <6-%>

  Helena Dobrovoljc


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.