×

Zaznamovanost glagola »zagrebsti« v pomenu 'pokopati'
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali ima glagol zagrebsti slabšalni pomen ali je samo bolj starinski izraz za pokopati. Je sporno napisati zagrebli smo pokojne?


    Odgovor:

    Slovo od pokojnika je v naši kulturi navadno obredno dejanje, zato kot nevtralnega uporabimo glagol pokopati (v pomenu 'navadno z določenim obredom dati, položiti truplo ali pepel koga v zemljo in ga pokriti'), torej pokopati pokojne. Je pa tudi v nevtralni rabi zveza zagrebsti pokojnega še vedno živa v nekaterih slovenskih narečjih, npr. v črnovrškem (Tominec 1964).

    Nataša Gliha Komac (januar 2018)