×

Pisanje nagrad: »nagrada piranesi
 • Vprašanje:

  V Franovi jezikovni svetovalnici sem prebrala vaš prispevek o poimenovanju nagrad (https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2124/kako-pišemo-imena-organizacij-oz-stvarna-lastna-imena-v-imenih-nagrad), pa tudi druge prispevke o tem vprašanju, vendar še vedno nisem prepričana, kakšen bi bil po mnenju Pravopisne komisije pravilen zapis nagrade piranesi – saj bi se lahko imenovala tudi Piranesijeva nagrada. Med primeri v vašem odgovoru namreč ne navajate nobenega, kjer bi bila nagrada poimenovana po lastnem imenu točno določene osebe. Pri oskarju se menda sploh ne ve, po kom (če sploh po kom) je dobil ime, kresnik je poimenovan po mitološkem liku, vilenica po jami itd.


  Odgovor:

  Ime nagrada piranesi je slovensko in njen uradni naziv je tak. Zakaj se niso odločili za poimenovanje Piranesijeva nagrada, ki je seveda tudi povsem sprejemljivo, ni znano, morda je razlog v tem, da gre za mednarodno nagrado in bi tujim sodelujočim povzročalo težave, če bi ime spreminjali v pridevnik (podobno je pri nagradi vilenica, ki je prav tako mednarodno uveljavljena, ki bi lahko bila vileniška nagrada).

  Na zahodnoslovenskem področju se večkrat srečujemo z željo, da se imena ohranjajo v imenovalniku ali osnovni obliki (npr. Gimnazija Veno Pilon namesto Gimnazija Vena Pilona), saj se potem v drugih jezikih lažje rekonstruira osnovna oblika.

  Sicer je res, da se pri tujih nagradah radi odločamo za prevod oz. ime z zgradbo pridevnik + samostalnik, npr.:
  Pulitzer Prize > Pulitzerjeva nagrada
  Prix Goncourt > Goncourtova/Goncourteva nagrada

  A tudi dvobesedna poimenovanja se z dlje časa trajajočo rabo pogosto poenobesedijo, npr. prejel je bookerja/bukerja … gonkurja/goncourta, nagradili so ga s pulitzerjem …, in izlastnoimenski samostalnik prevzame tudi pomen ‘nagrada’. V enobesednih poimenovanjih (prejeti piranesija, vilenico), ki so sicer praktičnosporazumevalnega značaja, je mala začetnica upravičena, prav tako v poziciji desnega prilastka (nagrada piranesi, nagrada vilenica).

  Helena Dobrovoljc (januar 2018)

  Dodatek k odgovoru:
  Zaradi vzporednosti s poimenovanji velika nagrada Madžarske bi bilo tudi zveze nagrada Vilenica in nagrada Piranesi smiselno pisati z veliko začetnico, ne glede na to, da se ob praktičnosporazumevalnem poenobesedenju tipa prejeti vilenico ime piše z malo začetnico po zgledu podeliti oskarja.

  Helena Dobrovoljc (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.